Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

NARODOWE CZYTANIE 2021

NARODOWE CZYTANIE 2021

    04.06.2021 r., po raz dziesiąty, odbyła się akcja „Narodowe Czytanie”. Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego , wraz ze Starostą Lubelskim Zdzisławem Antoniem, promował w środowisku lokalnym w tym roku lekturę dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.

 Fragmenty dramatu czytali pracownicy Starostwa Powiatowego w Lublinie ,radni Powiatu Lubelskiego, dyrektorzy szkół średnich oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych

z terenu powiatu.

Kwestie Zbyszka Dulskiego czytał dyrektor naszej szkoły pan Janusz Sagan.

      Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Para Prezydencka. Z tej okazji Prezydent  skierował przesłanie, zachęcając do lektury:

 „Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej”Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji …”

    Gabriela Zapolska napisała „ Moralność pani Dulskiej” jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Utwór  na stałe wszedł do repertuaru polskich teatrów.