Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

103. Rocznica Odzyskania Niepodległości

103. Rocznica Odzyskania Niepodległości

„…Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół.
 
Ono znaczy – bez strachu spać.
Ono znaczy – spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.”

Pomyśl: jesteś Polakiem, żyjesz w wolnej Polsce. Ta wolność została ci dana w darze. Wszyscy, którzy walczyli o niepodległość – wywalczyli ją również dla ciebie.
Zanim jednak nadszedł 11 listopada 1918 roku – upragniony dla Polaków dzień niepodległości – kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje. Dzięki patriotyzmowi w sercach naszych przodków najważniejsze wartości zostały uratowane. Dzisiaj na nas spoczywa obowiązek dbania o nie, kultywowania i przekazania ich następnym pokoleniom. O wydarzeniach związanych z naszą drogą do niepodległości przypomnieli nam uczniowie klasy III TWZ, którzy pod opieką wychowawczyni p. Jolanty Szpytmy przygotowali montaż słowno-muzyczny.