Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie serdecznie zapraszają uczniów klas VII, VIII szkół  podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych  do wzięcia udziału w: XII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej pod hasłem: „Żadne miejsce nie powinno być milsze dla Ciebie od Ojczyzny”.
    Celem konkursu jest popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, pielęgnowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży. Konkurs odbędzie się 25.11.2021 r. o godzinie 9.00. Recytacje będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.
Honorowy Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Lubelskiego oraz Burmistrz Bychawy.
    W przypadku nasilenia pandemii COVID -19, konkurs odbędzie się w zmienionej formie ( o czym poinformujemy szkoły). Ocenie będą podlegały nagrania recytacji uczestników konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem 815660045.