Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

25 listopada 2021 r. w naszej szkole odbył się XII Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem: „Żadne miejsce nie powinno być milsze dla ciebie od ojczyzny”. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Lubelskiego Zdzisław Antoń i Burmistrza Bychawy Janusz Urban.

      W konkursie udział wzięło 30 uczestników z 10 szkół (14 ze szkół podstawowych i 16 z ponadpodstawowych):
Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Bychawie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rodzimy Rohlandów w Żabiej Woli
Szkoła Podstawowa w Dębinie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa  w Piotrowicach
Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr H. Dobrzańskiego w Bychawie
      Recytacje oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych :szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.
Jury w składzie:
Anna Bartnik
– nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce, przewodnicząca jury

Jadwiga Grzesiak – polonistka, pisarka
Barbara Cywińska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie

Po wysłuchaniu recytacji wszystkich uczestników jury przyznało w kategorii:

szkoły podstawowe:
I miejsce
 – Karolina Gorajska- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rodzimy Rohlandów w Żabiej Woli
II miejsce –  Oliwia Kmieć- Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Bychawie
III miejsce – Zofia Pietrzak- Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie
Wyróżnienie – Mikołaj Asyngier- Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Bychawie

szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce
 – Magdalena Hurbańczuk- Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

II miejsce – Piotr Tylus – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im .mjr H. Dobrzańskiego w Bychawie
III miejsce – Adrian Paciorkowski- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
Wyróżnienie – Zofia Machoń– Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach

Wyróżnienie – Kinga Mróz – Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

Poziom tegorocznego  konkursu był bardzo wysoki. Komisja oceniająca umiejętności recytatorskie młodzieży miała trudne zadanie.
Konkurs przygotowali nauczyciele: Jolanta Szpytma, Anna Prajsnar, Joanna Mendykowska, Robert Skoczylas. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc techniczną wszystkim uczniom.