Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Europejska Odznaka Jakości 2021

Europejska Odznaka Jakości 2021

Z dumą informujemy, że naszej szkole została przyznana Europejska Odznaka Jakości 2021 w uznaniu za zrealizowany projekt „5 ways to live more eco-friendly”. W projekcie, oprócz naszej szkoły, brały także udział szkoły z Turcji i Francji. Nasi uczniowie: Jakub Kowalczyk, Jakub Pawelec i Kamil Olesiński, wraz z opiekunem p. Anną Korbą przez sześć miesięcy realizowali działania proekologiczne prowadzone w duchu zrównoważonego rozwoju w różnych obszarach. Aktywności, które realizowaliśmy, były okazją do praktycznego używania języka angielskiego, zawarcia  nowych znajomości oraz poszerzenia swojej wiedzy na temat działań ekologicznych. Nasz projekt można zobaczyć na Europejskim Portalu www.etwinning.net