Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Powiatowy konkurs „Powiat Lubelski i jego okolice – najlepszym miejscem na integrację w czasie ferii”

Powiatowy konkurs „Powiat Lubelski i jego okolice – najlepszym miejscem na integrację w czasie ferii”

Ferie zimowe to czas na odpoczynek, relaks i miło spędzone chwile. Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Lubelskiego oraz miast Bełżyce i Bychawa do udziału w konkursie.  

Czas pandemii, a wraz z nim nauka zdalna, pozbawił uczniów możliwości podejmowania działań sprzyjających bezpośredniej integracji. W związku z tym zachęcamy nauczycieli i rodziców do zaangażowania swoich podopiecznych  do podjęcia tego ciekawego wyzwania, jakim jest udział w konkursie. Celem przedsięwzięcia jest między innymi  integracja grup rówieśniczych, wzmacnianie więzi i relacji rówieśniczych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  Powiatu Lubelskiego i jego okolic. Pragniemy również zachęcić wszystkich do promocji walorów turystyczno-krajoznawczych Powiatu Lubelskiego i miejsc szczególnie atrakcyjnych turystycznie podczas aktywnych form spędzania czasu wolnego w czasie ferii zimowych. 

Forma pracy może mieć charakter albumu, dziennika z podróży, fotorelacji, kroniki, reportażu, gry miejskiej itp., wykonana w dowolnej technice, wybranej przez uczestników.

Zgłoszenia do konkursu prosimy nadsyłać do dnia 11.02.2022r. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 09.03.2022. Zgłoszenia i prace przesyłamy na adres mailowy: konkursmiedzyszkolny.powiatowy@gmail.com. Dopuszcza się również przekazanie materiałów w formie elektronicznej (na nośnikach CD, pendrivach) oraz w wersji papierowej na adresy:

  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bełżycach ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce
  •  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie ul. Gen. Andersa 2, 23-100 Bychawa

Dodatkowe informacje można uzyskać w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bełżycach, (osoba do kontaktu mgr Edyta Kania, tel. 81 517-27-78), Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bychawie (osoba do kontaktu mgr Iwona Zaręba, tel. 81 566-02-32).

Powiatowy konkurs „Powiat Lubelski i jego okolice – najlepszym miejscem na integrację w czasie ferii” odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Lubelskiego oraz Patronatem Honorowym Burmistrza Bychawy i Burmistrza Bełżyc.

Formularz zgłoszeniowy …

Regulamin konkursu …