Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy i wzmożonym napływem mieszkańców tego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istnieje konieczność monitorowania i oceny zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznym. Załączone materiały dotyczą działań profilaktycznych zachowań prozdrowotnych dot. zasad higieny osobistej, przestrzegania zakazu palenia tytoniu, właściwego utrzymywania higieny pomieszczeń sanitarnych, zapewnienia warunków do właściwego przechowywania żywności zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, w tym wirusa SARS-CoV-2.