Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

V Międzyszkolny Konkurs Ortoepiczny „Spotkania z Poprawną Polszczyzną”

V Międzyszkolny Konkurs Ortoepiczny  „Spotkania z Poprawną Polszczyzną”

17.03.2022 r. 11 uczniów naszej szkoły przystąpiło do I etapu konkursu ortoepicznego organizowanego przez Zespół Szkół w Krasnobrodzie. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal oraz Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL dr hab. Dariusz Skórczewski. Przewodniczącą komisji konkursowej i sprawującą opiekę merytoryczną nad konkursem jest Prodziekan  Wydziału  Nauk  Humanistycznych  KUL  dr  hab.  Jolanta  Klimek-Grądzka.
Celem konkursu jest popularyzowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród uczniów. Pogłębianie świadomości językowej młodzieży. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem jako narzędziem komunikacji. Promowanie uczniów o wysokich kompetencjach językowych. Zadania  konkursowe dotyczyły  zasad  poprawnej  polszczyzny:  reguł  słowotwórstwa, fleksji, składni, frazeologii, ortografii, interpunkcji i stylistyki, oraz użycia wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych funkcjonujących w języku polskim.
Do pierwszego, szklonego etapu, przystąpili uczniowie z klas: I TI – Aleksandra Wizgier, Dominika Olchawa, Katarzyna Maliszewska, II TWZ – Amelia Lewandowska, Kacper Kornak, III TWZ – Ewelina Wojtyła, Michał Holweg, Patryk Styk, Patryk Mastalerz, Paweł Rusinek. Najwięcej punktów zdobyli: Ewelina Wojtyła, Aleksandra Wizgier, Michał Holweg, Amelia Lewandowska, Dominika Olchawa. Ich prace zostaną wysłane do organizatora konkursu. Spośród najlepszych piątek uczestników z poszczególnych szkół komisja konkursowa wyłoni grupę uczniów, która zmierzy się z kolejnymi zawiłościami językowymi w finale. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.05.2022 r.

Konkurs-ortoepiczny-01

Zdjęcie 1 z 7