Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

„Spotkania z Poprawną Polszczyzną”

„Spotkania z Poprawną Polszczyzną”

Miło mi poinformować, że pięcioro uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do finału V Międzyszkolnego Konkursu Ortoepicznego „Spotkania z Poprawną Polszczyzną”. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Krasnobrodzie. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal oraz Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL dr hab. Dariusz Skórczewski. Przewodniczącą komisji konkursowej i sprawującą opiekę merytoryczną nad konkursem jest Prodziekan  Wydziału  Nauk  Humanistycznych  KUL  dr  hab.  Jolanta  Klimek-Grądzka.
Celem konkursu jest popularyzowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród uczniów. Pogłębianie świadomości językowej młodzieży. Do finału zakwalifikowało się 24 uczniów ze szkół ponadpodstawowych .
W tym gronie znaleźli się:
Ewelina Wojtyła z kl. III TWZ – zajęła 3 miejsce w eliminacjach
Aleksandra Wizgier – kl. I Ti – 6 miejsce,
Michał Holweg – kl. III TWZ – 8 miejsce
Amelia Lewandowska – kl. II TWZ – 9 miejsce
Dominika Olchawa – kl. I Ti – 13 miejsce.
Finał konkursu odbędzie się 22 kwietnia. Zwycięzców poznamy w maju.
Gratulujemy uczestnikom i trzymamy za nich kciuki w finale.