Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

WEWNĄTRZSZKOLNY   KONKURS   FRYZJERSKI

<strong>WEWNĄTRZSZKOLNY   KONKURS   FRYZJERSKI</strong>

WEWNĄTRZSZKOLNY   KONKURS   FRYZJERSKI

 „Ten jedyny dzień”

Ideą konkursu jest pobudzenie i rozwijanie kreatywności oraz zainteresowań uczniów.

Konkurs składa się z jednej konkurencji.
Startujący w konkursie prezentują własny pomysł na pełną charakteryzację główki treningowej z uwzględnieniem fryzury, dodatków, stylizacji.

Dla wszystkich  uczestników przewidziane są dyplomy, a zdobywcy I-, II-, III-ego miejsca otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe. Przewidziane są również dwa wyróżnienia.

REGULAMIN KONKURSU

 • ORGANIZATORZY
  Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie, ul. Reymonta 4b 
 • OPIEKUNOWIE: mgr Anna Poniewozik i mgr Agnieszka Maciąg
 • CELE KONKURSU
  1.Pobudzenie i rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów .
  2. Doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów.
  3. Współzawodnictwo i konfrontacja umiejętności zawodowych.
  4. Kształcenie przedsiębiorczości i stworzenie szans ludziom młodym,
  twórczym i ambitnym, chcącym wykazać się polotem, wyobraźnią,
  dobrym gustem i poczuciem estetyki.
  5. Promowanie mody młodzieżowej. 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 • W konkursie uczestniczą uczniowie I i II klas fryzjerskich.
 • Uczestnicy konkursu wykonują fryzurę na główkach treningowych, zobowiązani są do posiadania środków, narzędzi i przyborów fryzjerskich niezbędnych do wykonania fryzury konkursowej.
 • Zawodnicy wykonują fryzurę z włosów dowolnej długości uprzednio przygotowanych.
 • Fryzura, dodatki, stylizacja główki treningowej powinna stanowić harmonijną całość zgodną z tematem konkursu.
 • Czas na wykonanie stylizacji 120minut.
 • Zadania konkursowe ocenia Komisja w formie punktacji wyrażoną w skali od 1 do 10 pkt.
 • Finalistą zostaje uczestnik, który zdobył największą ilość punktów.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.