Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Unexpected guests

Unexpected guests

Unexpected guests – był to krótki projekt, w którego realizację włączyła się klasa 3TPS i 3TI.  Podczas tego projektu uczniowie ćwiczyli struktury gramatyczne takie jak: zdania warunkowe i mowa zależna. Uczniowie z klasy 3TPS  tworzyli pytania do niespodziewanych gości, zaś uczniowie z klasy 3TI przekształcali  ich wypowiedzi w mowę zależną. Tymi gośćmi byli znani piosenkarze, ludzie z branży filmowej, rozrywkowej jak również politycy. Dlatego też na lekcji pojawili się Barack Obama, Beyonce, Daniel Craig. Celem projektu było stworzenie jak najbardziej naturalnych warunków do swobodnej rozmowy.