Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

„Nie poddawaj się przemocy, szukaj wśród innych pomocy”

„Nie poddawaj się przemocy, szukaj wśród innych pomocy”

Dnia 18 października w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczno – wychowawcze „Wolni od przemocy” mające na celu przeciwdziałaniu różnym formom przemocy. Poprowadziły je psycholog p. Monika Kołtun oraz pedagog  pani Monika Zuń. Zajęciami objęci byli wszyscy uczniowie szkoły. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji krótkiego filmu przedstawiającego różne formy przemocy w środowisku szkolnym, rodzinnym i internetowym. Po filmie odbył się panel dyskusyjny, którego efektem była praca młodzieży w grupach. Uczniowie z zaangażowaniem opracowywali własne interpretacje, pomysły i hasła, w jaki sposób bronić się oraz przeciwdziałać zachowaniom przemocowym. W ten sposób uczniowie sami stworzyli zasady, którymi chcieliby się kierować na co dzień. Prace uczniów zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym, aby mogły stanowić dla wszystkich rodzaj „drogowskazu”. Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem uczniów i mamy nadzieję, że przyczynią się do utrwalenia pozytywnych postaw wśród nich.

Wolni-od-przemocy-01

Zdjęcie 1 z 19