Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

XIII Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

XIII Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Szanowni Państwo !

Dyrekcja, nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych  Nr 1
im. majora Henryka Dobrzańskiego w Bychawie

serdecznie zapraszają uczniów klas VII,VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w :

XIII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej
 pod hasłem:

„Żadne miejsce nie powinno być milsze dla Ciebie od Ojczyzny”

    Celem konkursu jest popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, pielęgnowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży. Konkurs odbędzie się 24.11.2022 r. o godzinie 9.00.
    Recytacje będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.
Honorowy Patronat nad konkursem obejmie Starosta Powiatu Lubelskiego oraz Burmistrz Bychawy.

Regulamin …

Oświadczenie …

Karta zgłoszenia …