Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

XIII  Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

<strong>XIII  Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej</strong>

24 listopada 2022 r. w naszej szkole odbył się XIII  Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem: ”Żadne miejsce nie powinno być milsze dla ciebie od ojczyzny”.
Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Starosta Lubelski Zdzisław Antoń i Burmistrz Bychawy Janusz Urban.

W konkursie udział wzięło 34 uczestników  (26  ze szkół podstawowych i 8 ze szkół ponadpodstawowych) z następujących szkół :
– Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie
– Szkoły Podstawowej w Dębinie
– Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce
– Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach- Rechcie
– Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach
– Publicznej Szkoły Podstawowej im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli
– Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych
– Szkoły Podstawowej w Zaraszowie
– Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzówku
– Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach
– Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
– Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
– Zespołu Szkół Zawodowych Nr im .mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie

Recytacje oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych :szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.
Jury w składzie:
Jadwiga Grzesiak – pisarka, wieloletnia polonistka Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1  im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie
Barbara Cywińska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie
Sylwia Paćkowska – redaktor naczelna „Głosu Ziemi Bychawskiej”

Po wysłuchaniu recytacji wszystkich uczestników jury przyznało w kategorii szkoły podstawowe :
I miejsce
 – Dominice Staroch, uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzówku
II miejsce –  Agnieszce Dziadosz, uczennicy Szkoły Podstawowej w Zaraszowie
III miejsce – Julii Majchrowicz, uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach.
Chcąc docenić umiejętności recytatorskie uczniów i wysoki poziom tegorocznej edycji konkursu jury przyznało wyjątkowo dużą liczbę wyróżnień .
Wyróżnieni uczniowie to:
Paulina Kozak –
uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie
Julia Jakubaszek – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli
Tomasz Janik – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych
Maria Bartnik – uczennica Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce
Anna Dojutrek uczennica Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce
Adam Piechnik – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych

szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce
 – Zuzanna Wiśniewska uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
II miejsce – Anita Rekiel uczennica Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach
W tej kategorii komisja przyznała dwa równorzędne III  miejsca, nie przyznano wyróżnień.
III miejsceJakub Majkut uczeń Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
III miejsce – Piotr Kołtuniewicz – uczeń Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach

Konkurs przygotowali nauczyciele: Jolanta Szpytma, Anna Prajsnar, Beata Foc, Joanna Mendykowska, Robert Skoczylas. Serdecznie dziękujemy uczniom za okazaną pomoc techniczną.

Konkurs-recytatorski-01

Zdjęcie 1 z 43