Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Patryk i Piotrek stypendystami „Lubelskiej kuźni  talentów 2021-2023”

<strong>Patryk i Piotrek stypendystami „Lubelskiej kuźni  talentów 2021-2023”</strong>

    Miło nam poinformować, że uczniowie klasy IV TWZ: Patryk Batko i Piotr Tylus otrzymali stypendia z projektu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”.
    Celem projektu jest wzmocnienie potencjału osobistego i edukacyjnego uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przynajmniej jednego z przedmiotów ogólnokształcących lub przedmiotów zawodowych .
Stypendium przyznawane jest w wysokości 350 zł. miesięcznie na okres 10 miesięcy.
Może je otrzymać uczeń, który spełni co najmniej jedno z kryteriów:
– w roku szkolnym/semestrze poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium uzyskał średnią arytmetyczną z rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów kluczowych wyższą lub równą 4,75
– w roku szkolnym/semestrze poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium uzyskał średnią arytmetyczną z rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych wyższą lub równą 4,75
Uczeń opracowuje indywidualny plan rozwoju edukacyjnego, w którym określa cele jakie zamierza osiągnąć w roku szkolnym ,działania jakie podejmie oraz planuje wydatki, na które przeznaczy stypendium. W trakcie otrzymywania stypendium stypendysta wspierany jest przez opiekuna dydaktycznego. Dla Piotrka i Patryka opiekunem jest pani Beata Foc.