Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

KONKURS PT. „ZIMOWY KRAJOBRAZ POWIATU LUBELSKIEGO”

KONKURS PT. „ZIMOWY KRAJOBRAZ POWIATU LUBELSKIEGO”

Konkurs pt. „Zimowy krajobraz Powiatu Lubelskiego” jest okazją do zaprezentowania tematycznych fotografii szerokiej grupie odbiorców, jak również ma na celu pokazanie walorów krajobrazu Powiatu Lubelskiego.

Konkurs fotograficzny pozwoli na wyłonienie artystów, którzy poprzez swoje ciekawe ujęcia zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci gadżetów Powiatu Lubelskiego. Konkurs adresowany jest do wszystkich – zarówno mieszkańców Powiatu Lubelskiego, jak i do osób odwiedzających go, co pozwoli poznać sposób postrzegania potencjału Powiatu Lubelskiego. Prace konkursowe należy przesłać do 28 lutego 2023 r. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w załączniku z regulaminem.

https://www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/n,265840,konkurs-pt-zimowy-krajobraz-powiatu-lubelskiego.html