Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

KONKURS PT. „WIOSENNY KRAJOBRAZ POWIATU LUBELSKIEGO”

KONKURS PT. „WIOSENNY KRAJOBRAZ POWIATU LUBELSKIEGO”

Konkurs pt. „Wiosenny krajobraz Powiatu Lubelskiego” jest okazją do zaprezentowania tematycznych fotografii szerokiej grupie odbiorców, jak również ma na celu pokazanie walorów krajobrazu Powiatu Lubelskiego.

Konkurs fotograficzny pozwoli na wyłonienie artystów, którzy poprzez swoje ciekawe ujęcia zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci gadżetów Powiatu Lubelskiego.

Konkurs adresowany jest do wszystkich (warunkiem jest zrobienie fotografii na terenie Powiatu Lubelskiego) – zarówno mieszkańców Powiatu Lubelskiego, jak i do osób odwiedzających go, co pozwoli poznać sposób postrzegania potencjału Powiatu Lubelskiego.

Prace konkursowe należy przesyłać do 10 maja 2023 r. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w załączniku z regulaminem.

  1. Konkurs ma charakter otwarty.
  2. Zdjęcie musi być zrobione wiosną na terenie Powiatu Lubelskiego.
  3. Każde zdjęcie musi być opatrzone nazwą gminy i miejscowości
  4. z terenu Powiatu Lubelskiego, w którym zostało wykonane.
  5. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formie cyfrowej.
  6. Prace konkursowe należy zgłaszać do dnia 10 maja 2023 r.
  7. Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie:  https://www.powiat.lublin.pl/kultura/n,270042,konkurs-pt-wiosenny-krajobraz-powiatu-lubelskiego.html