Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Stypendium dla Oli

Stypendium dla Oli

25 maja br. na Sesji Rady Powiatu wręczone zostały uczniom szkół powiatu lubelskiego stypendia Starosty Lubelskiego. Stypendium to przyznawane jest za każdy zakończony semestr w danym roku szkolnym. Uczniowie otrzymują stypendia w formie finansowej. W tym semestrze stypendium naukowe wynosi 240 zł miesięcznie, stypendium sportowe za posiadanie I klasy sportowej – 210 zł miesięcznie, natomiast II klasy sportowej – 180 zł miesięcznie. Stypendia Starosty Lubelskiego za wyróżniające się wyniki w nauce otrzymało 6 uczniów natomiast za szczególne osiągnięcia sportowe 5 uczniów.

Z naszej szkoły stypendium otrzymała Aleksandra Wizgier klasa II technik informatyk ze średnią ocen 5.0.

Gratulujemy!!!