Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

XIV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

XIV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Szanowni Państwo !

Dyrekcja, nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
 im. majora Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

serdecznie zapraszają uczniów klas VII,VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w XIV Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej  pod hasłem:

„Żadne miejsce nie powinno być milsze dla Ciebie od Ojczyzny”

Celem konkursu jest popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, pielęgnowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży. Konkurs odbędzie się 29.11.2023 r. o godzinie 9.00.
Recytacje będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.
Patronat Honorowy nad konkursem obejmą: Starosta Lubelski, Burmistrz Bychawy, Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie.

Regulamin konkursu…

Karta zgłoszenia….

Oświadczenie …