Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

XIV Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

XIV Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

29 listopada 2023 roku,w naszej szkole, odbył się XIV Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem: „Żadne miejsce nie powinno być milsze dla Ciebie od Ojczyzny”.
Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, Burmistrz Bychawy Janusz Urban, Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie.

W konkursie udział wzięło 33 uczestników (19 ze szkół podstawowych i 14 ze szkół ponadpodstawowych) z następujących szkół:
– Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie
– Szkoły Podstawowej w Dębinie
– Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie
– Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach
– Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach
– Szkoły Podstawowej im .ks. Dominika Maja w Zaraszowie
– Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzówku
– Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Bełżycach
– Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
– Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
– Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli
– Zespołu Szkół Zawodowych Nr im .mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie.

Recytacje oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych :szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.
Komisja w składzie:
Barbara Cywińska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie
Aneta Kalinowska-Gałat – starszy inspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie
Jadwiga Grzesiak – pisarka, wieloletnia polonistka Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie.

Po wysłuchaniu recytacji wszystkich uczestników komisja przyznała w kategorii szkoły podstawowe:
I miejsceNatalii Korba, uczennicy Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie
II miejsceDominice Staroch, uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzówku
III miejsce – Julii Popławskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie
Wyróżnienie:
Gabrieli Rogalskiej uczennicy Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach
Stanisławowi Mitule -uczniowi Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie.

W kategorii szkoły ponadpodstawowe:
I miejsceMartynie Taramas uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Bełżycach
II miejsceZuzannie Wiśniewskiej uczennicy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
III miejsce – Piotrowi Kołtuniewiczowi uczniowi Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Bełżycach

Wyróżnienie:
Nadii Paluch – uczennicy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
Dawidowi Batko – uczniowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr im. mjr. H. Dobrzańskiego
w Bychawie.
Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych ufundowali: Gmina Bychawa, Starostwo Powiatowe w Lublinie, Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie.

Konkurs przygotowali nauczyciele: Jolanta Szpytma, Anna Prajsnar, Beata Foc, Joanna Mendykowska, Robert Skoczylas. Serdecznie dziękujemy uczniom za okazaną pomoc techniczną.

XIV-Konkurs-Poezji-Patriotycznej-01

Zdjęcie 1 z 71