Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Praktyki zawodowe Erasmus+

Praktyki zawodowe Erasmus+

W dniach 3 – 17 kwietnia 2024 roku grupa 10 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik usług fryzjerskich oraz technik pojazdów samochodowych pod opieką Pani Barbary Długoszek odbyła 2-tygodniowy zagraniczny staż w Portugalii w miejscowości Braga w ramach programu ERASMUS+, nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115722. Organizacją przyjmującą naszych uczniów na praktyki była instytucja EduPlus – European Centre for Education and Skills Development

Głównym celem praktyki zagranicznej było wyrobienie w uczestnikach projektu umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w innym kraju europejskim oraz doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w sektorze usług informatycznych, fryzjerskich i samochodowych. Praktyka w Portugalii stała się doskonałą lekcją samodzielności i odpowiedzialności. Uczniowie, pod czujnym okiem swoich pracodawców, zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz niezbędne doświadczenie.

Systematyczna praca i pokonywanie trudności życia codziennego nauczyła ich pokory oraz szacunku do wszystkich

W ramach tego samego projektu Erasmus+ w dniach 3. – 10.04.2024r. Pani Agnieszka Maciąg, nauczyciel fryzjerskich przedmiotów zawodowych, wzięła udział w tygodniowym stażu zagranicznym (job shadowing) w Portugalii. To niezwykłe doświadczenie łączące w sobie możliwość przyjrzenia się z bliska pracy profesjonalistów, zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania zakładów fryzjerskich, a także poznania portugalskich specjałów, których smak przywołuje wspomnienie lata.

Praktyki-01

Zdjęcie 1 z 36