Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Przygotowania do wyjazdu do Włoch.

Przygotowania do wyjazdu do Włoch.

Druga grupa uczniów zakwalifikowanych na staże do Włoch w ramach programu Erasmus+ rozpoczęła intensywne przygotowania do wyjazdu.

W ramach tych przygotowań prowadzone są zajęcia językowe oraz kulturowo – pedagogiczne.

Podczas prowadzonego kursu językowego udoskonalano  kompetencje językowe. W ramach spotkań uczniowie szlifowali umiejętność posługiwania się językiem angielskim w celu lepszej komunikacji z miejscowa ludnością Szczególny nacisk kładziony został  na umiejętności komunikacyjnych oraz rozumienia ze słuchu.

Przygotowania kulturowo-pedagogicznego – W celu lepszego przystosowania się do lokalnego środowiska Włoch oraz prezentowania szacunku wobec kultury odwiedzanego kraju, młodzież została zapoznana z historią, tradycją, kuchnią i obyczajami włoskimi. W ramach zajęć m. in. podkreślano ważność przestrzegania dyscypliny pracy, organizacji pracy, samodzielność oraz kreatywność podczas wykonywania powierzonych zadań. Uczestnicy rozpatrywali zagadnienia dotyczące właściwej postawy zawodowej oraz byli zachęcani do dalszego samorozwoju, w szczególności podniesienia kompetencji interpersonalnych i społecznych.

Angielski-01

Zdjęcie 1 z 10

Zajecia-kulturowe-01

Zdjęcie 1 z 7