Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Technik informatyk z innowacją „Grafika i gry komputerowe”

Technik informatyk to zawód atrakcyjny i bardzo poszukiwany na rynku pracy. Ogromny rozwój technik komputerowych jaki nastąpił w ostatnich latach powoduje, iż zawód informatyka jest aktualnie jednym z najpopularniejszych i najbardziej poszukiwanych.

Sprzęt komputerowy funkcjonuje dzisiaj w każdej firmie i niemalże w każdym domu. Sprzęt ten, jak każdy inny sprzęt wymaga konserwacji, naprawy i modernizacji. W ostatnich latach wzrosło też zapotrzebowanie na administratorów sieci komputerowych, administratorów baz danych oraz grafików. Absolwenci technikum informatycznego znajdują więc zatrudnienie między innymi w takich działach gospodarki jak: punkty serwisowe (montaż, modernizacja i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych), działy obsługi informatycznej każdej firmy, obsługa i administrowanie sieci komputerowych, działy obsługi graficznej wydawnictw, działy obsługi marketingowej firm, projektowanie i administrowanie stron WWW, własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych, sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania. Program nauczania obejmuje dużą ilość godzin pracy przy komputerze i dotyczy zagadnień związanych zarówno z budową, obsługą i konfigurowaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego. W klasie trzeciej uczniowie maj ą miesięczną praktykę zawodową w wybranych przez siebie firmach i instytucjach.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik informatyk mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności związane z przygotowaniem do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, administrowania systemami operacyjnymi, serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej, przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności związane z tworzeniem
i administrowaniem stron internetowych, tworzeniem, administrowaniem i użytkowaniem baz danych, programowaniem aplikacji internetowych oraz z tworzeniem i administrowaniem systemami zarządzania treścią.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Zdobyta wiedza umożliwia:

 • montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste,
 • instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje,
 • konfigurować i wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • lokalizować oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji,
 • odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika,
 • wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej,
 • dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe,
 • montować okablowanie sieciowe,
 • konfigurować rutery i urządzenia zabezpieczające,
 • monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
 • zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera w usłudze Active Directory,
 • lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych,
 • projektować strukturę witryny internetowej,
 • tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników,
 • wykonywać projekt graficzny witryny internetowej,
 • tworzyć i administrować bazami danych,
 • zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem,
 • stosować instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania,
 • wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

Możliwości zatrudnienia:

 • Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi:  banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
 • Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery, czyli we wszystkich przedsiębiorstwach.