Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Nowe umiejętności kluczem do sukcesu zawodowego

TECHNIKUM, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR1 im. mjr. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO W BYCHAWIE BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ POWIAT LUBELSKI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA PN. „PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI” PRIORYTET IX: ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH,
DZIAŁANIE 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO, TYTUŁ: „NOWE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO SUKCESU ZAWODOWEGO”.
Uczestnicy projektu: „NOWE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO SUKCESU ZAWODOWEGO” biorą udział w zajęciach:1. Szkolny Klub Przedsiębiorczości2. Klub języka angielskiego zawodowego3. Doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna4. Szkolna Pracownia Diagnostyczna5. Współpraca szkół z pracodawcami – praktyki zawodowe.Dla uczestników projektu zostaną zorganizowane wycieczki:1. Poznań – targi motoryzacyjne2. Warszawa – Giełda Papierów Wartościowych Szkolnym koordynatorem projektu jest Pan Andrzej Pietrzak. Informacja o projekcie:   www.sukces-zawodowy.pl