Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Portugalskie staże uczniów z Bychawy

W związku z realizacja projektu „Portugalskie staże uczniów z Bychawy”, nr projektu: 2016-1-PL1-KA102-023454  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”; 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie

”PORTUGALSKIE STAŻE UCZNIÓW Z BYCHAWY”

projekt staży zagranicznych finansowany ze środków    

  Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W ramach programu  32 uczniów naszej szkoły z klas technikum o specjalnościach: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik usług fryzjerskich, wyjedzie na 3-tygodniowe staże zawodowe do Portugalii.

Cele naszego projektu to nabycie przez jego uczestników, dzięki odbyciu zagranicznych staży,  nowych kwalifikacji zawodowych, językowych – zgodnych z oczekiwaniami lokalnych i regionalnych przedsiębiorców, oraz kompetencji osobistych.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (30 – godzinny kurs języka angielskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże. Pierwsza, 16 – osobowa grupa stażystów pod opieką 2 nauczycieli wyjedzie do Portugalii w lutym 2017 roku, a druga, identyczna grupa wyjedzie na zagraniczne staże w listopadzie 2017 roku. Należy pamiętać, że terminy te mogą jeszcze ulec zmianie.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikaty odbycia kursów językowych, certyfikat odbycia pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez portugalską organizację partnerską, oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane w ramach projektu „Włoskie staże uczniów z Bychawy.