Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Samorząd uczniowski

Przewodniczący: Łukasz Kuś

Zastepca przewodniczacego: Otylia Grobelna

Członkowie samorządu:

 Wiktor Król
Julia Adamczyk
Patryk Styk
Wojciech Kryk
Michał Pawelec


Opiekun samorządu:
p. Robert Skoczylas

30.09.2021r. zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz nowego opiekuna SU. W głosowaniu brali udział uczniowie naszej szkoły. Po podliczeniu głosów i zebraniu z opiekunem, którym został pan Robert Skoczylas, przydzielono funkcje poszczególnym uczniom.

ZADANIA SAMORZĄDU: Samorząd Uczniowski na czele z przewodniczącym zajmuje się koordynacją i organizacją wielu działań w szkole. Począwszy od przygotowań imprez okolicznościowych (dyskotek, akcji charytatywnych) przez organizację pracy swoich sekcji, aż do promocji szkoły (np. poprzez wizyty w okolicznych gimnazjach, czy konkursy promocyjne).