Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Staż zawodowy we Francji

Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne – To broaden the educational offer through variuous international practice”.