Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Szkoły dobrych umiejętności

Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego  w Bychawie z dniem 1 marca 2013 roku rozpoczęła  udział w kolejnym   projekcie realizowanym przez Powiat Lubelski  współfinansowany ze środków unii europejskiej oraz w ramach POKL Priorytet IX, Działanie 9.2 : Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Pod nazwą : „Szkoły dobrych umiejętności”.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy.

 Ponadto:

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych, językowo-zawodowych.
 • Zwiększenie umiejętności zawodowych i przedsiębiorczych w praktycznych sytuacjach zawodowych w oparciu o nowoczesny sprzęt i bazę techniczno-technologiczną.
 • Podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu poprzez programy rozwojowe szkół.

 Realizacja projektu przewidziana jest od  01.03.2013 do czerwca 2015 roku.

W projekcie przewidziane są następujące działania:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki.
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego.
 • Zajęcia dydaktyczne – język angielski zawodowy.
 • Zajęcia dydaktyczne – język niemiecki zawodowy
 • Laboratorium ECDL (komputerowe prawo jazdy).
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – szkolne pracownie diagnostyczne.
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne –  kurs spawalniczy metodą TIG.
 • Zajęcia pracowni procesów cyfrowych (tworzenie i modyfikacja grafiki komputerowej).
 • Współpraca szkół z pracodawcami – praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach
    w Lublinie (serwis: Skody i Forda).
 • Doradztwo zawodowe.


 Łącznie w projekcie weźmie udział 151 uczniów naszego Zespołu Szkół.

Więcej informacji na temat projektu już wkrótce na stronie szkoły www.zsz.bychawa.pl