Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Technik spedytor

Transport i spedycja to bardzo prężnie rozwijające się działy gospodarki narodowej naszego kraju. Pracodawcy bardzo chętnie poszukują wykonawców zawodu spedytora i należy podkreślić, że jest to zawód bardzo dobrze opłacany.

Spedytor – specjalista, którego zadaniem jest organizowanie przewozu towarów i usług, w taki sposób, aby przebiegało to szybko i sprawnie, a jednocześnie nie powodowało zbyt wysokich kosztów dla osoby zlecającej sprzedaż.

Jako spedytor będziesz potrafił:

 • planować i organizować pracę związaną z przewozem ładunków
 • prowadzić dokumentację związaną z realizacją zadań transportowych
 • prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami
 • monitorować przebieg procesu transportowego

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Zajęcia edukacyjne w ramach tej kwalifikacji:

 • podstawy transportu i spedycji
 • podstawy prawa transportowego
 • przewóz ładunków
 • podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjnego
 • język obcy w działalności spedycyjnej

Zajęcia w kształceniu praktycznym:

 • organizacja transportu i spedycji
 • obsługa działalności spedycyjnej
 • statystyka
 • technika biurowa

PRAKTYKI ZAWODOWE

 • 4 tygodnie w przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych

PRACA ZAWODOWA

Przygotowanie zawodowe pozwala na:

 1. kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych na kierunku transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych
 2. podjęcie pracy zawodowej w:
 • przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych
 • agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
 • przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary
 • hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe