Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

Twój sukces w Twoich rękach

Projekt realizowany w ramach POKL Priorytet IX, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Cel główny: rozwój kompetencji kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy. Cele szczegółowe:

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych, językowych.
 • Zwiększenie umiejętności zawodowych i przedsiębiorczych w praktycznych sytuacjach zawodowych w oparciu o nowoczesny sprzęt i bazę techniczno-technologiczną.
 • Podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu poprzez programy rozwojowe szkół.

 Zespół Szkół Zawodowych Nr1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie od 01.02.2010 bierze udział w kolejnym projekcie unijnym, który będzie realizowany do 31.01.2011 roku.W projekcie przewidziane są następujące działania: 

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (prowadząca Pani Agnieszka Siek – 10 uczniów).
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego (lektor. Pani Justyna Werszko – 10 uczniów).
 • Warsztaty grafiki komputerowej (prowadzący Pan Robert Jarzyna – 10 uczniów).
 • ABC małego biznesu (prowadzący firma z zewnątrz – 10 uczennic).
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne kurs kat. B+E ( prowadzący firma z zewnątrz – 10 uczniów).
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne kurs operatora wózka widłowego ( prowadzący firma z zewnątrz – 10 uczniów).
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne kurs spawalniczy ( prowadzący firma z zewnątrz – 10 uczniów).
 • Współpraca szkół z pracodawcami – praktyki w serwisach w Lublinie (serwis Volvo, Kia, Subaru, Skody, Forda, Citroena – 20 uczniów).

 Łącznie w projekcie weźmie udział 70 uczniów naszego Zespołu Szkół.