Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

WŁOSKIE STAŻE UCZNIÓW Z BYCHAWY

W ramach programu ERASMUS+ „WŁOSKIE STAŻE UCZNIÓW Z BYCHAWY”, 48 uczniów naszej szkoły z klas technikum o specjalnościach: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik usług fryzjerskich, wyjedzie na 3-tygodniowe staże zawodowe do Włoch.Cele naszego projektu to nabycie przez jego uczestników, dzięki odbyciu zagranicznych staży, nowych kwalifikacji zawodowych, językowych – zgodnych z oczekiwaniami lokalnych i regionalnych przedsiębiorców, oraz kompetencji osobistych.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (80 – godzinny kurs języka włoskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże do Włoch. Ponieważ projekt będzie trwał dwa lata, to w roku szkolnym 2015/16 na staże wyjadą dwie grupy, w każdej wyjedzie – pod opieką przedstawiciela szkoły – 12 stażystów. Identyczne dwie grupy wyjadą na staże w roku 2016.Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego, certyfikat odbycia pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez organizację partnerską, oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu ERASMUS+